Dağıtılmış bir fotovoltaik güç istasyonu nedir?Dağıtılmış fotovoltaik santrallerin özellikleri nelerdir?

Dağıtılmış fotovoltaik santral genellikle merkezi olmayan kaynakların kullanımına, kullanıcı güç üretim sisteminin yakınında düzenlenmiş küçük ölçekli kuruluma atıfta bulunur, genellikle şebekeye 35 kV veya daha düşük voltaj seviyesinin altında bağlanır.Dağıtılmış fotovoltaik enerji santrali, güneş enerjisinin elektrik dağıtılmış fotovoltaik santral sistemine doğrudan dönüştürülmesi olan fotovoltaik modüllerin kullanımını ifade eder.

En yaygın olarak kullanılan dağıtık PV enerji santrali sistemleri, kentsel binaların çatılarına inşa edilen, kamu şebekesine bağlanması ve kamu şebekesi ile birlikte yakındaki müşterilere güç sağlaması gereken PV enerji üretim projeleridir.Kamu şebekesinin desteği olmadan dağıtılmış sistem, müşteriler için elektriğin güvenilirliğini ve kalitesini garanti edemez.

99

Dağıtılmış fotovoltaik santrallerin özellikleri

1. çıkış gücü nispeten küçüktür

Geleneksel merkezi enerji santralleri genellikle yüz binlerce kilovat ve hatta milyonlarca kilovattır, ölçek uygulaması ekonomisini iyileştirmiştir.Fotovoltaik enerji üretiminin modüler tasarımı, ölçeğinin büyük veya küçük olabileceğini ve fotovoltaik sistemin kapasitesinin sahanın gereksinimlerine göre ayarlanabileceğini belirler.Genel olarak konuşursak, dağıtılmış bir PV santral projesinin kapasitesi birkaç bin kilovat içindedir.Merkezi enerji santrallerinin aksine, PV santralinin boyutunun elektrik üretiminin verimliliği üzerinde çok az etkisi vardır, bu nedenle ekonomisi üzerindeki etkisi de çok küçüktür, küçük PV sistemlerinin yatırım getirisi büyük olanlardan daha düşük değildir.

2. Kirlilik küçüktür ve çevresel faydalar olağanüstüdür.

Dağıtılmış fotovoltaik santral projesi, elektrik üretim sürecinde gürültü yok, aynı zamanda hava ve su kirliliği de üretmeyecek.Bununla birlikte, temiz enerji kullanımında, kentsel çevrenin güzelliği için halkın endişesini göz önünde bulundurarak, koordineli gelişimin dağıtılmış fotovoltaik ve çevreleyen kentsel çevresine dikkat etmek gerekir.

3. Yerel elektrik gerilimini bir dereceye kadar hafifletebilir

Dağıtılmış fotovoltaik enerji santralleri, gün içinde en yüksek güç çıkışına sahipken, tam da bu dönemde insanların en fazla elektriğe talebi var.Bununla birlikte, dağıtılmış fotovoltaik enerji santrallerinin enerji yoğunluğu nispeten düşüktür, dağıtılmış fotovoltaik santral sisteminin her metrekaresinin gücü, fotovoltaik modüllerin kurulumuna uygun binaların çatı alanının sınırlamaları ile birleştiğinde sadece 100 watt'tır, bu nedenle dağıtılmış fotovoltaik enerji santralleri, elektrik gerilimi sorununu temelden çözemez.

98


Gönderim zamanı: 19-2022 Mayıs